T. 0545-84 25 64 M. 06-511 643 99 info@dietistjoycewesthoff.nl

SAMENWERKINGEN

BerkellandFit!
De afgelopen jaren is het aantal jongeren met overgewicht in heel Nederland sterk toegenomen. De gemeente Berkelland is zich hiervan bewust. De GGD Noord Oost Gelderland heeft, samen met Caransscoop, een aanzet gegeven tot een eerste overleg rond de zorg en preventie rond ‘te dikke kinderen’.

Vanuit de eerste lijn hebben enkele professionals dit initiatief opgepakt. Zij hebben dit initiatief uitgebouwd tot BerkellandFit! De samenwerkende eerstelijns professionals gaan in de toekomst aan de slag. Zorg, preventie en beweegprogramma’s worden in de toekomst op elkaar afgestemd aangeboden. 

Momenteel bieden we in verschillende plaatsen in de gemeente Berkelland het programma Cool 2B Fit aan voor kinderen met overgewicht. Lees er hier meer over.

Fysio praktijken
Onze locaties zijn gevestigd bij fysiotherapiepraktijken en daar is bewust voor gekozen. Met elke praktijk hebben we samenwerkingen opgezet en dit verschilt per locatie. Een multidisciplinaire samenwerking is van deze huidige tijd en biedt vele mogelijkheden voor onze cliënten. U kunt hierbij denken aan beweegprogramma voor diabeten, mensen met COPD, mensen die hun behandeling voor kanker hebben afgerond en hun conditie willen verbeteren.

Wij zijn gevestigd bij de volgende fysiotherapiepraktijken:

DIZO
DIZO is een samenwerkingsverband van eerstelijns diëtisten voor de zorggroepen Zutphen/Oost Achterhoek. We richten ons hier op overleg over de ketenzorg diabetes, CVRM en COPD. U kunt hierbij denken aan het ontwikkelen van protocollen en overleg met de huisartsenzorggroep HOOG.