T. 0545-84 25 64 M. 06-511 643 99 info@dietistjoycewesthoff.nl

VERGOEDINGEN

Vergoeding vanuit de zorgverzekering
Dieetadvisering is opgenomen in het basispakket voor drie kalenderuren per jaar. Dit houdt in dat u per jaar drie behandeluren voor de diëtist vergoed krijgt van uw zorgverzekeraar. Deze drie behandeluren worden verdeeld over meerdere consulten, dit is mede afhankelijk van uw vraagstelling en de behoefte. Aangezien de dieetadvisering in het basispakket is opgenomen valt het onder het eigen risico. Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt er geen eigen risico.

Sommige zorgverzekeraars hebben in hun aanvullende pakket(ten) dieetadvisering opgenomen. Indien de drie behandeluren ontoereikend zijn, is het mogelijk om hiervan gebruik te maken. De voorwaarden verschillen per zorgverzekeraar. Raadpleeg hiervoor uw zorgpolis of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Vergoeding vanuit de ketenzorg
Consulten kunnen ook worden vergoed vanuit de ketenzorg wanneer er sprake is van Diabetes Mellitus Type 2, COPD of cardiovasculaire risico’s (zoals verhoogd cholesterol of verhoogde bloeddruk). Vergoeding vanuit de ketenzorg gaat niet van het verplicht eigen risico af. Uw huisarts of praktijkondersteuner kan u vertellen of u verwezen kan worden via de ketenzorg.

Verwijsbrief nodig?
De diëtist is direct toegankelijk en betekent dat een cliënt zonder verwijzing van een arts of specialist naar een diëtist kan gaan met vragen over voeding en diëten. Bij een groot aantal zorgverzekeraars is de directe toegankelijkheid opgenomen in hun contracten en hebben we niet altijd meer een verwijzing nodig. Een aantal zorgverzekeraars willen nog wel dat de verwijzing via een arts of specialist loopt. Wilt u graag weten of u een verwijzing nodig heeft of niet, vraag het ons gerust.